Nieuws
Milieubewust

Milieu
Ook al zijn de kinderen nog zo klein, er wordt in een kinderdagverblijf heel wat afval geproduceerd.
Wij verkleinen de afvalberg door luiers alleen te verschonen als het nodig is. We gebruiken de luiers van het Kruidvat. Deze zijn gecertificeerd met het Europese EU Ecolabel. Dit keurmerk garandeert dat in de hele levenscyclus van luiers de milieubelasting laag is. We gooien de luiers niet bij het restafval maar in een aparte container die maandelijks wordt opgehaald om gerecycled te worden. (stopmijnafval.nl)
Ook ons plastic, papier, glas en de fruit- groente-en broodresten zamelen we apart in.
Zo blijft er maar weinig restafval over en dragen wij bij aan een kleinere ecologische voetafdruk.